مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی
41 بازدید
محل نشر: قم مجموعه آثار کنگره زمان و مکان / 1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی