احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر
42 بازدید
ناشر: تهران مرکز تحقیقات استراتژیک
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی